Veiligheid via de Karting Research Group

De Karting Research Group (KRG) was één van de 3 grote onderzoeksgroepen die gevormd werden wanneer het FIA Instituut in 2004 werd opgericht. De voorzitter is Professor Sid Watkins en heeft als leden mensen van de CIK-FIA, de Britse Motorsport federatie en de Duitse Motorsportbond.

Voor dat de CIK-FIA in het jaar 2000 werd opgericht was er geen comitée voor veiligheid in Karting. Af en toe werd er wel een studie naar veiligheid gedaan. De snelheid van de karts werd gecontroleerd door bepaalde maatregelen te nemen om zo de veiligheid te verhogen.

De homologatie voor banden werd strenger om zo de snelheid te drukken. Veiligheidsaspecten zoals sidepods en ander bodywork werden toegevoegd om zo de impact bij een crash te beperken. Door dit te doen werden de karts iets zwaarder waardoor de topsnelheid daalde. Maar een zwaardere kart die overkop gaat kan ook zwaardere letsels veroorzaken. De KRG onderzoekt dit momenteel.

In ieder geval zag men in dat de huidige veiligheidsniveaus behouden niet genoeg was om de veiligheid op lange termijn te verbeteren. De eerste officiële safety group, CIK Circuit en de veiligheidscommissie, werd opgericht kort nadat de CIK-FIA ontstaan was. Deze groep hield zich vooral bezig om de veiligheid van de circuits te verhogen. Meestal in samenspraak met de autosportfederatie van dat land. Voor België is dat de RACB.

Dit hielp om het veiligheidsniveau op een bepaald minimum te houden maar er werd nog steeds geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van karting. Daardoor besliste de FIA om hiervan één van hun 3 onderzoeksprojecten van te maken.

Dit is een essentiële stap geweest om karting professioneler te maken. Op deze manier werden veiligheidsniveaus ingevoerd die oorspronkelijk ontworpen waren voor de Formule 1. CIK-FIA voorzitter Luigi Macaluso zei: “Toen het instituut in 2004 werd opgericht werd er beslist om een onderzoeksgroep op te richten die de CIK kon helpen met deze studies. De KRG heeft veel expertise en middelen meegebracht om de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsaspecten voor de Karting te onderzoeken. Dit is een groot voordeel geweest voor de sport.”

De KRG hield zich in het begin bezig met het onderzoeken van crash reports, statistieken en analyses. Daarnaast zochten ze ook naar een manier om een crash na te bootsen. Dit heeft de onderzoekers de mogelijkheid gegeven om de noodzakelijkste veiligheidsmaatregelen te evalueren en te implementeren.

Sommige van deze resultaten zijn al ingevoerd of worden momenteel in de praktijk uitgetest. De CIK en de FIA hebben voorstellen van de KRG gevolgd door nieuwe maatregelen voor 2006 in te voeren. Deze moeten de gevolgen van een crash beperken.

Andere werkgroepen houden zich bezig met het ontwerpen van helmen die specifiek voor jonge karters bedoeld zijn, borst protectors, aangepaste stuurkolommen en een studie over de bescherming die een hogere stoel biedt wanneer de kart overkop gaat.

tillett_hogestoel

Huidige Projecten

Helmen voor jonge karters

Dit is het eerste project om de uitrusting van jonge piloten veiliger te maken. Dit is essentieel vermits alle huidige helmen ontworpen zijn voor volwassenen, door ze kleiner te maken passen ze wel maar het resultaat is niet even effectief gezien hun hoofd nog niet volledig ontwikkeld is. Deze nood aan verandering werd gepromoot door Dokter Terry Trammell, een motorsport specialist. Het FIA instituut is begonnen met de sponsoring van dit project vanaf het begin in 2004.

De KRG heeft hieraan meegewerkt met de Open Cockpit onderzoeksgroep. Een grote hoeveelheid aan data over de afmetingen en het gewicht van hoofdjes werd verzameld en geanalyseerd door de FIA. Met deze data zijn 3D modellen gemaakt die de gemiddelde grootte, vorm en gewicht moeten voorstellen van 2 leeftijdscategoriëen. Deze van 7 tot 11 en 12 tot 16 jaar. Deze 3D modellen zijn opgestuurd naar een fabrikant die bezig is met het fabriceren van prototypes.

Dit project heeft als doel om een nieuwe helmstandaard voor kinderen te onwikkelen die kan gebruikt worden binnen de verschillende race klasses. Maar dit kan ook doorgroeien naar skieën of extreme sporten.

Crashes

Op 28 november 2005 werd een nieuwe achterbumper protectie goedgekeurd door de KRG. De homologatie reglementen werden aangepast op 9 december 2005.

Deze regel verplichtte iedere karter om een gehomologeerde achterbumper te monteren om zo de achterwielen af te schermen. Dit zou moeten verhinderen dan karts minder snel overkop gaan wanneer ze het op het achterwiel van hun voorligger terecht komen. Deze nieuwe bescherming werd gebruikt door alle karters die deelnamen aan een officiële CIK-FIA wedstrijd, deze regel zal geleidelijk aan ingevoerd worden in alle nationale kampioenschappen.

achterbumper

Bescherming van de borst

Data heeft aangetoond dat verwondingen aan de borst meestal veroorzaakt worden door de stuurkolom.

De KRG heeft 2 acties ondernomen om dit op te lossen. In eerste instantie werd gekeken om de ribbeschermers beter te ontwikkelen om de borst bij een dergelijke impact te beschermen. Dit kan snel gebeuren en is effectief. Op langere termijn zal er gekeken worden om het ontwerp van de stuurkolom aan te passen zodat die minder schade kan toedienen bij een eventuele crash. Dit zal in eerste instantie duur zijn maar wanneer dit standaard kan gemonteerd worden zal de prijs aanvaardbaar worden.

Niet al deze maatregelen zijn even geliefd bij iedereen maar de CIK-FIA meent het alleszins wel als ze zeggen dat ze de veiligheid willen verhogen. Hopelijk nemen ze geen voorbeeld aan de manier waarop ze de kosten willen verlagen want dat is een kleine ramp geworden.

Share